Sveriges största plattform för Israel

Sweden Israel Alliance är Sveriges största plattform för Israel.
Vi driver flertalet frågor och kampanjer för att främja relationer och mänskliga rättigheter till det bättre! Vi är de enda svenska representanterna i alla de stora pro-Israeliska nätverken och globala kampanjerna mot antisemitism och för Israel.

Vi har 2 huvudsakliga mål.

1. Prioritering ett, är fokus intern inom Sverige och det är att IHRA definitionen av vad antisemitism är antas av fler institutioner, verksamheter och plattformer i Sverige.

2. Prioritering två, är fokus på omvärldens påverkan på Israel där vi ser första steget på att stoppa de ekonomiska incitamenten i att hålla konflikten och hatet mot Israel levande. Som svenskar kan vi påverka detta genom att se till att åtminstone inte våra svenska skattepengar hamnar i fickorna på terrorister eller ges som lön till familjer av martyrer. Likaså arbetar vi för att Sverige ska agera starkare emot finansieringen av UNWRA och arbeta för att demokratisera definitionen av flykting.